Biblioteka Instytutu Fizyki

rok założenia 1954

Katalog zasobów tradycyjnych oraz cyfrowych

Moje konto Wyszukiwanie zaawansowane

Prace dyplomowe - 1969

syg. 545 Dołżyc Krystyna (mgr) Pomiary oporności, współczynnika fali stojącej i czasu opóźnienia linii długiej

syg. 546 Garstecka Jolanta (mgr) Efekt Zeemana w liniach elektryczno-dipolowych

syg. 547 Górniak Halina (mgr) Momenty dipolowe drobin luminezujących

syg. 548 Grabowska Ewa (mgr) Elektroluminescencja cienkich warstw chlorku srebra

syg. 549 Hetzig Regina (mgr) Wpływ czterochlorku węgla na fluorescencję długotwarłą naftalenu

syg. 550 Malinowska Ewa (mgr) Relaksacja momentu dipolowego drobin ftalmidów w roztworach

syg. 551 Minerwin Anna (mgr) Klasyczne teorie rozszerzenia linii widmowych

syg. 552 Wojciechowska Aleksandra (mgr) Pomiar ciepła właściwego mieszaniny wodoru

syg. 553 Wronkowski Andrzej (mgr) Wyznaczanie drugiego momentu liniiE.R.P dla różnych węgli

syg. 554 Miedziejko Ewa (mgr) Przekazanie energii wzbudzenia między barwnikami chloroplastów

syg. 555 Błaszczyk Hieronim Jan (mgr) Matoda drugiej kwantyzacji w kwantowej mechanice nieraletywistycznej

syg. 556 Majewska Zofia (mgr) Bezpośrednie metody wyznaczania rozkładu potencjału w polach magnetycznych

syg. 557 Wróbel Maria (mgr) Wygaszanie fotoluminescencji roztworów

syg. 558 Kowalewski Henryk (mgr) Polaryzacja fotoluminescencji roztworów izotropowych

syg. 559 Maksymowicz Wojciech (mgr) Fotoluminescencja drobin złożonych w fazie gazowej

syg. 560 Majczyk Halina (mgr) Polaryzacja fotoluminescencji drobin wieloatomowych

syg. 561 Kosmala Jadwiga (mgr) Rozpraszanie cząsteczek α

syg. 562 Przybyszewska Urszula  (mgr) Kwantowa teoria zderzeń sprężystych

syg. 563 Piotrkiewicz Antoni (mgr) Promieniowanie multipolowe

syg. 564 Pycz Barbara (mgr) Magnony i Fonony jako przykłady quasi-cząstek

syg. 565 Maciejewski Jacek (mgr) Badanie struktury nadsubtelnej niektórych linii neutralnego bizmutu

syg. 566 Borkowski Henryk (mgr) Efekt Mössbauera

syg. 567 Surma Stanisław (mgr) Wpływ agregacji i uporządkowania drobin na własności widmowe chlorofilidu

syg. 568 Berdowski Wiesław (mgr) Przejścia pomiędzy podpoziomami zeemanowskimi atomów metalu alkalicznego w stanach wzbudzonych indukowane zderzeniami z atomami gazów szlachetnych

syg. 569 Skierczyńska Jadwiga (mgr) Własności elektryczne komórek characeae. Cz. 1, 2                                         Lublin 1969

syg. 570 Bauer Ryszard Karol (mgr) Anizotropia emisji i gaśnięcia fluorescencji oraz migracja energii wzbudzenia w roztworach weglowodorów aromatycznych

Warto odwiedzić