Biblioteka Instytutu Fizyki

rok założenia 1954

Katalog zasobów tradycyjnych oraz cyfrowych

Moje konto Wyszukiwanie zaawansowane

Prace dyplomowe - 1970

syg. 571 Heldt Józef  (mgr) Efekt Zeemana linii multipolarnychtelluru (TeJ) i bizmutu (BiJ)

syg. 572 Gabła Lubomir (mgr) Nadsubtelna budowa i przesunięcia izotopowe linij widmowych pierwiastków lekkich

syg. 573 Łoś Zygmunt M (mgr) Klasyczna termodynamika informacyjna konformacji polimwrów                              Kraków 1968

syg. 574 Łukaszewicz Marek (mgr) Zastosowanie podwójnej modulacji pola magnetycznego do obserwacji zjawiska pompowania optycznego

syg. 575 Matuszewski Wacław (mgr) Wplyw powierzchni naczynia na czasy relaksacji J.P.R. wody

syg. 576 Grelewicz Andrzej (mgr) Pomiar czasów gaśnięcia fluorescencji przy użyciu fluorometru impulsowego

syg. 577 Sekulski Jakub (mgr) Badanie prądów termicznie stymulowanych w cienkich warstwach AgJ

syg. 578 Sikorski Jerzy (mgr) Termodynamika informacyjna dwóch modów sprzężonych

syg. 579 Majewski Władysław Adam (mgr) Funkcjonalne sformułowanie termodynamicznej teorii koherencji światła

syg. 580 Ziętek Bernard (mgr) Fotoluminecja naftalenu

syg. 581 Sadowska Barbara (mgr) Zasada wariacyjna dla pól. Prawa zachowania                                                                      1969 

syg. 582 Jezierska Halina (mgr) Podstawy szczególnej teorii względności

syg. 583 Kwiatkowski Janusz (mgr) Generatory drgań sinusoidalnych

syg. 584 Pankowski Józef (mgr) Wydajność fotoluminescencji roztworów

syg. 585 Drost Barbara (mgr) Przegląd metod termoluminescenych

syg. 586 Ciarkowska Barbara (mgr) Spowalnianie neutronów

syg. 587 Lesińska Maria (mgr) Efekt Faradaya

syg. 588 Lesiński Ryszard (mgr) Stany oscylacyjno-elektronowe w drobinach

syg. 589 Porzych Ilona (mgr) Statystyczny model atomu Thomasa-Fermiego

syg. 590 Maliszewski Leszek (mgr) Półklasyczna teoria oddziaływania układu kwantowego z promieniowaniem elektromagmetycznym                                                                                                                                     1969

Warto odwiedzić