Biblioteka Instytutu Fizyki

rok założenia 1954

Katalog zasobów tradycyjnych oraz cyfrowych

Moje konto Wyszukiwanie zaawansowane

Prace dyplomowe - 1971

syg. 591 Smentek Lidia (mgr)Kwantowo-mechaniczna interpretacja widm elektronowych kompleksów elektron-donoro-akceptorowych [EDA]

syg. 592 Józefiak Maciej (mgr)Zastosowanie starkowskiego rozszerzenia linii widmowych w diagnostyce plazmy

syg. 593 Preiskon Aleksandra (mgr) Problem optymalizacji bazy funkcji jednoelektronowych w metodzie skorelowanych konfiguracji

syg. 594 Gołata Teresa (mgr) Sprężyste rozpraszanie powolnych elektronów na atomach

syg. 595 Awgul Anna (mgr) Termistory. Parametry i charakterystyki statyczne

syg. 596 Raczko Leokadia Ewa (mgr) Półprzewodnikowe detektory promieniowania

syg. 597 Lang Maria (mgr) Kwantowo-mechaniczny opis atomów jednoelektronowych

syg. 598 Dobrucka Maria (mgr) Lasery barwnikowe

syg. 599 Twaróg Anna (mgr) Statystyczna teoria poziomów energetycznych układów złożonych

syg. 600 Sztela Jacek (mgr) Zastosowanie metod przybliżonych do opisu atomów dwuelektronowych

syg. 601 Kowalczyk Grzegorz (mgr) Struktura nadsubtelna atomów

syg. 602 Petrykowski Andrzej (mgr) Kwantowe wzorce częstości

syg. 603 Litwiniuk Grażyna (mgr) Przybliżenie adiabatyczne e teorii drobin dwuatomowych

syg. 604 Kontarowski Zdzisław (mgr) Teoria pola krystalicznego

syg. 605 Krzechtel Józef (mgr) Przybliżenie II-elektronowe

syg. 606 Kapłan Regina  (mgr) Wymuszony efekt Ramana

syg. 607 Makowski Adam (mgr) PObliczenia sumy stanów i energii swobodnej dla kryształów antyferromagnetycznych metodą Kramersa-Opechowskiego

syg. 608 Mirowska Maria Jolanta (mgr) Wstępne uwagi o obliczaniu poprawek kinematycznych w antyferromagnetycznej teorii fal spinowych

syg. 609  Klinger Ewa (mgr) Kwantowa teoria interferencji szerokokątnej

syg. 610 Firszt Franciszek (mgr) Anizotropia emisji flurescencji form jonowych fluoresceiny

syg. 611 Munk Anna (mgr) Badanie rezonansu magnetycznego pomiędzy podpoziomami zeemenowskimi stanów nadsubtelnych optycznie zorientowanych par cezu metodą podwójnej modulacji

syg. 612 Twardowski Jacek (mgr) Niektóre własności luminescencji kryształów AgCl i AgBr domieszkowanych ziemiami rzadkimi

syg. 613 Kochanowski Lech (mgr) Aparatura do pomiarów wydajności kwantowej fluorescsencji roztworów barwnikowych stosowanych w laserach barwnikowych

syg. 614 Nowak Katarzyna (mgr) Wpływ efektów geometrycznych na obserwacje procesów relaksacyjnych w optycznie pompowanych układach

syg. 615 Ekiert Joanna (mgr) Analiza kształtu linii elektronowego rezonansu paramagnetycznego

syg. 616 Malinowski Wojciech (mgr) Przemiana para-orto wodoru na powierzchni węgli

syg. 617 Dobrowolski Marek (mgr) Metody redukcji do podprzestrzeni stanów o energiach elektroletnich hamiltonianów dla jednej oraz dwu naładowanych cząstek Diraca w zewnętrznym polu elektromagnetycznym

syg. 618 Michalak Stanisław (mgr) Promieniowanie przejścia

syg. 619 Gołębiewski Włodzimierz (mgr) Metody badania promieniowania multipolowego

syg. 620 Konieczna Katarzyna (mgr) Elementarna teoria wiązań chemicznych

syg. 621 Woliński Leszek Marian (mgr) Ograniczenia i rozwinięcia rayleighowskiej teorii rozpraszania światła w badaniach struktury cieczy                                                                                                                                                                                 Gdańsk 1971                                                              

 

 

Warto odwiedzić