Biblioteka Instytutu Fizyki

rok założenia 1954

Katalog zasobów tradycyjnych oraz cyfrowych

Moje konto Wyszukiwanie zaawansowane

Prace dyplomowe - 1972

syg. 622 Lichszteld Krzysztof (mgr) Badania luminescencji jonów ziem rzadkich w sieci krystalicznej AgCl

syg. 623 Owedyk Jan (mgr) Ocraniczenia od dołu energii stanu podstawowego n-fermionów

syg. 624 Żbikowska Lucyna (mgr) Wyznaczanie prawdopodobieństwa przejść rezonansowych z uwzględnieniem liniowej modulacji pola

syg. 625 Zaremba Jarosław (mgr) Sygnał rezonansu magnetyczno-optycznego w parach cezu przy zastosowaniu podwójnej kodulacji pola magnetycznego

syg. 626 Ingwer Maria Wanda (mgr) Kwantowo-mechaniczna interpretacja elektronowych widm absorpcyjnych różnych tautomerów 4,6 drugopodstawionych pirymidyn

syg. 627 Niezgoda Anna (mgr) Badanie zależności czasów relaksacji od temperatury w optycznie zorientowanych parach cezu

syg. 628 Jurek Janina (mgr) Pomiar czasów relaksacji jadrowego rezonansu paramagnetycznego wody zaadsorbowanej na piasku

syg. 629 Dąbrowski Mirosław (mgr) Małe drgania w mechanice klasycznej i kwantowej

syg. 630 Szejba Henryk (mgr) Efekt Mössbauera

syg. 631 Raczkier Teresa (mgr) Widma drobin dwuatomowych

syg. 632 Rynarzewski Zygmunt (mgr) Termodynamika fenomenologiczna w aksjomatycznym ujęciu Gilesa

syg. 633 Brzoska Andrzej (mgr) Metoda teorioinformacyjna w przewidywaniu kształtu linii widmowych

syg. 634 Paul Ewa (mgr) Informacja obrazu dyfrakcyjnego światłą częściowo koherentnego

syg. 635 Kataryńska Krystyna (mgr) Grupa obrotów. Moment pędu

syg. 636 Pawlak Karol (mgr) Ewolucja w czasie entropii układu sprzężonych oscylatorów harmonicznych

syg. 637 Gładysz Jan (mgr) Doświadczalne badania zderzeń niesprężystych atomów z elektronami

syg. 638 Jakubowski Wacław (mgr) Tranzystorowe generatory impulsów                                                                                     1955

syg. 639 Antonowicz Kazimierz (mgr) Przyrząd do całkowania równania Schrödingera

syg. 640 Martuszewski K (mgr) Tranzystorowe generatory harmoniczne                                                                                       1955

syg. 641 Małecki Henryk (mgr) Układy tranzystorowe drgań relaksacyjnych                                                                                  1955                                                                               


Warto odwiedzić