Biblioteka Instytutu Fizyki

rok założenia 1954

Katalog zasobów tradycyjnych oraz cyfrowych

Moje konto Wyszukiwanie zaawansowane

Prace dyplomowe - 1975

syg. 821 Borlik Ewa (mgr)Migracja energii wzbudzenia

syg. 822 Świderska Małgorzata (mgr)Zastosowanie metody CWDO/2 do badania konformacji cząsteczek i natężeń widm oscylacyjnych

syg. 823 Kilian Krzysztof (mgr)MBadanie podwójnego rezonansu w optycznie pompowanych porach eezu

syg. 824 Ratajski Jerzy (mgr)Badanie własności fizycznych włókien węglowych i grafitowych

syg. 825 Nowakowski Grzegorz (mgr)Zastosowanie metody VSY do obliczania elementów macierzowych w bazie skorelowanych konfiguracji

syg. 826 Werner-Zakrzewska Danuta (mgr)Generowanie stanu wysokiego przewodnictwa w węglu amorficznym

syg. 827 Kilian Anna (mgr)Mechanika kwantowa atomów dwuelektronowych

syg. 828 Szydłowski Janusz (mgr)Wpływ domieszkowania borem na anizotropię czynnika g (q) w węglu pizolitycznym

syg. 829 Dudek Elżbieta (mgr)Rozproszenia w nierelatywistycznej mechanice kwantowej 1974 (w zeszycie, w katalogu kartkowym 1975)

syg. 830 Gluza Anna (mgr)Iloczyny skalarne, normy i zredukowane macierze gęstości w zbiorze zantysymetryzowanych iloczynów geminali

syg. 831 Adaszyńska Daniela (mgr)Badanie struktury oscylacyjnej widma fluorescencji par jodu wzbudzonej promieniowaniem laserowym

syg. 832 Pham Quang CU (brak inf.)Luminescencja kryształów chlorku srebra domieszkowanych ziemiami rzadkimi (brak kartki kat.)

syg. 833 Jeśmanowicz Andrzej (dr)Generator spinowy wykorzystujący wielokrotnie wstęgi boczne, oparty na zjawisku E. P. R.

syg. 834 Mikołajczak Grażyna (mgr)Efekt Haule’go

syg. 835 Caputa Krzysztof (mgr)Termiczna relaksacja energii oscylacyjnej

syg. 836 Kaźmierczak Barbra (mgr)Przybliżenie kwasi klasyczne (czy: quasi klasyczne?) 1973

syg. 837 Gapski Zdzisław (mgr)Badanie metodami typu CWDO własności stanu podstawowego cząsteczek dwu i wieloatomowych (próba modyfikacji metody i badania porównawcze)

syg. 838 Attanasio Antonio (dr)Semirigid rotation – inversion model for molecules with C2V frame and C2V invertor symmetry 1973

syg. 839 Rueegger Heinz (dr)Application of a new set of canonical elements to the three-dimensional restricted problem of three bodies 1973 syg. 840 Perez Jose Fernando (dr)Bound and scattering states In the Heisenberg ferromagnet 1973 syg. 841 Kässer Rudolf (dr)Theoretische Und praktische Untersuchung über das Rauchverhalten von feldeffekt-transistoren im Pinchoff-gebiet 1973

syg. 842 Wreszinski Walter F. (dr)Fluctuation In some soluble models In quantum statistical mechanics 1973

syg. 843 Günthrodt Gernot (dr)Optical properties and electronic structure of europium chalcogenides 1974

syg. 844 Ott Hans Rudolf (dr)Stress and volume effects on cubic and asial superconductors 1974 syg. 845 Vifian Hugo (dr)Group Delay, Delay distortion and its measurement 1973

syg. 846 Grzenkowicz Ryszard (mgr)Epitaksja ciekła tellurku cynku na monokrysztale selenku cynku

syg. 847 Hasler Martin (dr) Über ein quantenmechanisches masermodell 1973

syg. 848 Szczodrowska Barbara (dr)Badania kwantowo-mechaniczne własności fizyko-chemicznych wybranych N-heterocyklicznych cząsteczek organicznych wykazujących zjawisko tautomerii

syg. 849 Czajkowski Gerard (dr hab.)Kinetio phase transitions In non-linear thermodynamics

syg. 850 Jiménez Montańo Miguel A. (dr)Information – thermodynamics of chemical systems with applications to feedback networks of enzymological reactions

Warto odwiedzić