Biblioteka Instytutu Fizyki

rok założenia 1954

Katalog zasobów tradycyjnych oraz cyfrowych

Moje konto Wyszukiwanie zaawansowane

Prace dyplomowe - 1977

syg. 905 Polakiewicz-Lesiuk Hanna (mgr)Teoria informacji a centralny dogmat biologii

syg. 906 Freund Edouard (dr)Contribution à l’étude du mécanisme de la synthèse des zéolites 1974

syg. 907 Perrin Denise (brak inf.)Étude expérimentale de l’élargissement du profil spectra d’ absorption de la radiation 2537 Å du mercure sous l’influence des interactions mercure – mercure1974

syg. 908 Spohn Herbert (dr)Spektrale Eigenschsften der zugehörigen Liouvilleoperatoren Und Imre Anwendung In der statistischen Mechanik 1974

syg. 909 Krusche Reinhard (dr)Die Berechnung der Phase beugender Strukturen aus Messungen In Brennraum 1972

syg. 910 Menke Everhard (dr)Über die lasererregte Resonanssfluoressenss des Jod – und Bromdampfes 1973

syg. 911 Schulte Franz K. (dr)Theorie der Elektronenstruktur dünner Metallschichten: Elektronendichte, Potentiale, Austrittsarbeit 1973

syg. 912 Rentschler Ingo (dr)Laterale Summationsergenschaffen des Gesichtssinnes beim Farbensehen 1971

syg. 913 Herssum Norbert (dr)Die komplexe Suszeptibilität von Nickel in der Umgebung des Curiepunktes 1972

syg. 914 Kranold Hans Ulrich (dr)On the propagation of mass less fields 1972

syg. 915 Mazurkewitz Wolfgang (dr)Untersuchung der durch zertabhängige Magnetfelder zeitlich moduliertenWinkelverteilung der ? – Strahlung aus optisch gepumpten radioactiven 203 Hg – Atomhernem 1972

syg. 916 Beyer Wolfhard (dr)RThermokraft Und Leitfähigkeit von amorphen Halbleitern tetraedrischer Nahordnung 1974

syg. 917 Majewski Ingo (dr)Über Funktionenräume In der S – Matrix – Theorie 1972

syg. 918 SWest Gerhard (dr)RZur mikrospopischen Theorie des Stofftransportes durch Membranen 1974

syg. 919 Amemiya Hiroshi (dr)Collective integration between the primary electrons and the plasma In a low presure gas dis charge 1972

syg. 920 Wegener Ursula (dr)Zur Beschreibung zerfallender quantenmechanischer Systeme 1974

syg. 921 Mell Helmut (dr)Magnetische Wiederstandsänderung von amorphen Halbleitern mit tetraedrischer Mahordnung 1973

syg. 922 Geittner Peter (dr)Spinabhängigkeit der Stossraten orientierter Kaliumatome 1973

syg. 923 Górzyńska Małgorzata (brak inf.)Metoda PCILO

syg. 924 Missuno Olgierd J. (brak inf.)Odwzorowania Q i zagadnienia redukcji w teorii układów IV fermionów

syg. 925 Posiadała Halina (mgr)Analiza rozwiązań równań kinetycznych lasera barwnikowego wzbudzonego lampą błyskową 1971

syg. 926 Bobkowski Romuald (mgr)Wyznaczanie współczynnika dyfuzji CEZU w gazach buforujących metodami pompowania optycznego

syg. 927 Popielarczyk Krystyna (mgr)Laser (rozwiązań) barwnikowy. Analiza rozwiązań równań kinetycznych dla przypadku niestacjonarnego

syg. 928 Skibicka-Dzobak Teresa (mgr)Elektronowy rezonans paramagnetyczny w węglach szklistych

syg. 929 Tęgowska Barbara (mgr)Badanie czasów relaksacji T₁ i T₂ wody zaadsorbowanej na zelitach Nay

syg. 930 Strzeniawa-Rupniewski Roch (mgr)Opracowanie metody rejestracji widm fosforescencji i fluorescencji roztworów stałych barwników organicznych

syg. 931 Bartwicki Roman (mgr)Badanie jądrowych czasów relaksacji potomków wody zaadsorbowanej na zeolicie 4A

syg. 932 Radacz Anna (mgr)Ocena możliwości wyznaczania prawdopodobieństw przejść w drobinach barwnika przy wykorzystaniu „spadkowej” generacji lasera barwnikowego

syg. 933 Koprowska Teresa (mgr)Ocena możliwości wyznaczania poprzecznych czasów relaksacji momentów dipolowych drobin luminezujących przy wykorzystaniu zjawiska superradiacji echa fotonowego i superfluorescencji

syg. 934 Moszczyński Jarosław (mgr)Problemy wyboru potencjału w metodach pola samouzgodnionego oraz jego wpływu na sformułowanie wielociałowego rachunku zaburzeń

syg. 935 Trzaska Joanna (mgr)Badanie czasów relaksacji T₁ i T₂ metanolu /CH₃OH i CH₃OD/ zaadsorbowanego na zeolicie Nay metodą magnetycznego rezonansu jądrowego

syg. 936 Malak Henryk (mgr)Asocjacja żółcieni akrydynowej

syg. 937 Daniel Wojciech (mgr)Węzły operatorowe w teorii układów otwartych

syg. 938 Turczak Bogdan (mgr)Przewodnictwo elektryczne ciał amorficznych

syg. 939 Mey-Wysocka Elżbieta (mgr)Nadprzewodnictwo

syg. 940 Wilczewski Witold (mgr)Diagonalny problem n – reprezentowalności

syg. 941 Lewandowska Dorota (mgr)Spektroskopia fourierowska

syg. 942 Korpalski Zbigniew (mgr)Separacja izotopów za pomocą techniki laserowej

syg. 943 Szreiber Michał (mgr)Metody wyznaczania prawdopodobieństw przejść oscylacyjnych w zderzeniach molekularnych

syg. 944 Krzeszewski Stefan (mgr)Otrzymywanie i własności fizyczne dwuskładnikowych materiałów węglowych

syg. 945 Machowska-Ferlin Emilia (mgr)Otrzymywanie i badanie własności węgla pizolitycznego domieszkowanego fosforem

syg. 946 Borchard Teresa (mgr)Własności elektronowe węgli szklistych o różnym składzie żywic wyjściowych

syg. 947 Wiśniewska Anna (mgr)Otrzymywanie i badanie własności elektronowych węgla pizolitycznego domieszkowanego bromem

syg. 948 Bieniaszewski Bogdan (mgr)Efekty występujące w dwóch sprężonych laserach na gruncie teorii półklasycznej

syg. 949 Orzeszko Wacław (dr)Analiza widm wibronowych β – dwuketonowych chylatów eutropowych

syg. 950 Wiese Maria (mgr)Równania pola elektromagnetycznego w ogólnej teorii względności

syg. 951 Wnuk-Wiese Maria (mgr)Doświadczalne potwierdzenie ogólnej teorii względności

syg. 952 Szymański Marian (mgr)Wpływ parametrów wnęki wyładowań na charakterystyki pracy przepływowych laserów azotowych

syg. 953 Sajna Marian (mgr)Przesunięcie izotopowe linii widmowych

syg. 954 Duch Włodzisław (mgr)Metoda oddziaływania konfiguracyjnego – uogólnienie schematu Roosa

syg. 955 Koszewski Walenty (mgr)Teoria pomiaru w mechanice kwantowej

syg. 956 Muzyczyszyn Zofia (mgr)Diagramy Minkowskiego

syg. 957 Bednarowski Jerzy (mgr)Wpływ stężenia nasycalnego absorbera na długość impulsów lasera barwnikowego i synchronizację modów

syg. 958 Baumgart Aleksandra (mgr)Zjawisko Dopplera

syg. 959 Kwela Jerzy (mgr)Zastosowanie teorii układów otwartych L.A. Lugiato do opisu jednomodowego lasera barwnikowego

syg. 960 Rutkowski Andrzej (dr)Badanie stosowalności metody Galerkina-Pietrowa w mechanice kwantowej układów wieloektronowych

syg. 961 Malinowski Piotr (dr)Badanie korelacji elektronowej w atomach w oparciu o funkcje par o określonej symetrii

syg. 962 Godziątkowska Wanda (mgr)Nadpłynność

syg. 963 Polasik Aleksandra (mgr)Badanie hiperpowierzchni energetycznych dla wybranych stanów elektronowych cząsteczek H₂O, rodnika NH₂ i ich ionów (czy jonów?, w zeszycie zapis przez i)

syg. 964 Roszak Aleksander (mgr)Powstanie kodu genetycznego

syg. 965 Bierza Stefan (mgr)Rozszerzenie linii widmowych Ne I z grupy przejść 2p⁵ 5s – 2p⁵ 3p

syg. 966 Kociszewski Andrzej (mgr)Rozwinięcie klasterowe N-elektronowych funkcji falowych

syg. 967 Donowska Bożena (brak inf.)Rozszerzenie linii widmowych

syg. 968 Kaling Anna (brak inf.)Elektron w polu magnetycznym

syg. 969 Matwiejew Barbara (brak inf.)Źródło światła z katodą wnękową i ich zastosowania

syg. 970 Jarema Wanda (brak inf.)Rekombinacja promienista w półprzewodnikach typu AII BVI

syg. 971 Krawiec Halina (brak inf.)Badanie poziomów akceptowanych i nieczytelny wyraz metodami termicznie stymulowanych prądów i pojemności

syg. 972 Cazaux Claude (dr)Construction et mise Au point d’un appareil de mesure de temps de relaxation magnétique nucléaire T₁ , T₁p et T₂, par impulsions. Application á l’éude de dérivés β substitués du naphtalène 1972

syg. 973 Jaunet Guy (dr)Contribution Au centrale des surfa ces optiques sphériques 1976

syg. 974 Gousset Gérard (dr)Influence des collisions inelastiques neutre – neutra sur les caractéristiques d’une vapeur Ionie de césium hors equilibre thermodynamique 1976

syg. 975 Bussac Marie Noëlle (dr)Effets de la topologie toroidale du champ magnetique sur differentes instabilites d’un plasma confine 1976

syg. 976 Emard Françoise (dr)Développement et applications du modèle collisionnel-radiatif pour des plasmas en Delors de l’équilibre thermodynamique local 1976

syg. 977 Jupille Jacques (dr)Étude du système nobium-oxygène sous Basse pression et entre 550 K et 2350 K: solution solide, recouvrement superficiel et réactivité 1974

syg. 978 Samba Charles (dr)PContribution á l’étude de la posteluminescence proche de l’helium

soumis à une di charge d’ondes centimétriques 1975

syg. 979 Chatelier Michel (dr)Étude théorique et expérimentale d’échos de particules piégées dans une machine à miroirs magnétiques. Application á l’étude de la diffusion 1976

syg. 980 Repoux Sylvain (dr)Étude expérimentale de l’ionisation multiphotonique des gaz rares psr le rayonnement d’un laser Y. A. G. picoseconde 1976

syg. 981 Pham duc Wuong (dr)Étude de quelques concepts probabilistek en transfert radiatif. Application Au calcu des populations des niveaux atomiques des plasmas d’ hydrogène non-thermiques optiquement denses 1976

syg. 982 Adler Pierre (dr)Contribution á l’étude de la formation et de l’évolution d’une emulsion gaz-liquide [brak roku]

syg. 983 Bruston Paul (dr)Recherches sur l’existence de chaps électriques associés à l’accélération á basse altitude de particules chargées dans des précipitations aurorales 1975

syg. 984 Czajkowska Wiesława (mgr)Klasyczna teoria promieniowania Czerenkowa

syg. 985 Ben Ghorbal Mustapha (dr)Processus d’excitation des paires d’ions dans le rubis. Mise en evidence des niveaux (⁴A₂ ⁴T₂) des paires 1975

syg. 986 Nectoux Alain (dr)Étude fondamentale de la dépletion primaire en milieu poreux avec échanges entre phases 1975

syg. 987 Katsonis Konstantinos (dr)Étude statistique et cinetique des plasmas d’argon en dehors de l’équilibre termodinamique local 1976

syg. 988 Lemoine Daniel (dr)Contribution á l’étude de la conduction électronique dans l’arseniure de gallium aux basses temperatur es 1975

syg. 989 Otmezguime Serge (dr)Propriétés de transport des alliages de tellurures de mercure et de cadmium au voisinage de la transition semimétal-semiconducteur 1975

syg. 990 Pinson Pierre (dr)Mise au point d’un spectromètre interférentiel á haute resolution fonctionnant vers 10?. Application

Warto odwiedzić