Biblioteka Instytutu Fizyki

rok założenia 1954

Katalog zasobów tradycyjnych oraz cyfrowych

Moje konto Wyszukiwanie zaawansowane

Prace dyplomowe - 1982

syg. 1410 Meller Andrzej Stanisław (mgr) Porównanie metody Lindgrena z metodą Mukherjee-Moitra-Hukhopadhay

syg. 1411 Meissner Leszek (mgr) Porównanie metod sprężonych klasterów Lindgerna i Offermanno-Kummela-Eya dla układów otwarto-powłokowych

syg. 1412 Pronobis Maria (mgr) Opracowanie źródła wzbudzjącego fluorescencję par cezu

syg. 1413 Pancewicz Krzysztof (mgr) Różniczkowe charakterystyki prądowo-napięciowe tunelujących struktur MOS ZnSe

syg. 1414 Gussmann Małgorzata (mgr) Uniwersalny cyfrowy spektrometr - opis działania i testowanie

syg. 1415 Kaźmierski Henryk (mgr) Ewolucja pojęcia czasoprzestrzeni

syg. 1416 Rutkowska Danuta (dr) Poprawki trzeciego rzędu do energii atomów zamkniętopowłokowych                                             1981

syg. 1417 Mościcka Krystyna (mgr) Pojemnościowe i opornościowe pomiary MSM

syg. 1418 Musielak Wiesława (mgr) Pomiar impulsów pikosekundowych metodą analizy wiązki drugiej harmonicznej

syg. 1419 Mańkowski Mirosław (mgr) Badania grup hydroksylowych w silikorzelu i metoda magnetycznego rezonansu jądrowego

syg. 1420 Hajncel Grzegorz (mgr) Analiza możliwości zastosowania światła laserowego w konstrukcji wielokanałowego rejestratora sejsmicznego

syg. 1421 Grzegorzewski Bronisław (dr) Zastosowanie metod plamkowych do rekonstrukcji statystycznych parametrów obiektów rozpraszjących światło                                                                                                                                           Bydgoszcz 1981                                                  

syg. 1422 Milewska Anna (mgr) Dynamiczny efekt Starka w atomach umiesczonych w stałym polu magnetycznym w obecności procesów optycznego i relaksacji

syg. 1423 Balińska Ewa (mgr) Badanie  własnośc magnetycznych i struktury okrreślonych koksów naftowych przeznaczonych do grafiryzacji

syg. 1424 Grącka Danuta (mgr) Związek między podatnością magnetyczną i zdolnością reakcji z gazami domieszkowanych materiałów węglowych

syg. 1425 Muchowska Anna (mgr) Wpływ cyklotetraenu na własnościluminescencyjne i i laserowe alkoholowych i wodnych roztworów rodaminy 6G

syg. 1426 Pawlaczyk Romuald (mgr) Kinetyka termoluminescencji i według modelu metastabilnej pary donor-akceptor

syg. 1427 Lang Elżbieta (mgr) Rozwiązania stacjonarne równań kinetycznych lasera barwnikowego z uwzględnieniem wyższego wzbudzonego stanu singletowego

syg. 1428 Pańkowski Stefan (mgr) Zastosowanie stołu powietrznego w nauczaniu fizyki

syg. 1429 Arkuszewska Krystyna (mgr) Propozycje testów z elektromagnetyzmu do badania osiągnięć studentów

syg. 1430 Lang Andrzej (mgr) Wykorzystanie komórki Kerra do selekcji kilku impulsów pikosekundowych z ciągu emitowanego przez laser barwnikowy z synchronizacją modów

syg. 1431 Rosiński Wiesław (mgr) Struktura elektronowa centrum aktywnego α-chomotrypsyny

syg. 1432 Czuchaj  Eugeniusz (hab.) Efekty zderzeniowe w spektroskopii atomów alkalicznych zaburzonych przez gazy szlachetne                                                                                                                                                                            Gdańsk 1981

syg. 1433 Jamiołkowski Andrzej (hab.) Obserwowalność klasycznych i kwantowych układów stochastycznych

 

Warto odwiedzić