Biblioteka Instytutu Fizyki

rok założenia 1954

Katalog zasobów tradycyjnych oraz cyfrowych

Moje konto Wyszukiwanie zaawansowane

Prace dyplomowe - 1984

syg. 1509 Roliński Olaf (mgr) Badanie reakcji w stanie wzbudzonym 4metylo 7kydroksykumaryny

syg. 1510 Szydłowski Piotr (mgr) Propozycja metodyczna kwantowo-mechanicznego ujęcia zagadnienia półprzewodników w szkole średniej

syg. 1511 Skiera Danuta (mgr) Badanie monokryształu gipsu metodą magnetycznego rezonansu jądrowego

syg. 1512 Woszczyk Joanna (mgr) Rezonans jądrowy kwadropolowy w 1, 2, 3 trójchlorobenzenie

syg. 1513 Mazurek Mirosław (mgr) Zależności temperaturowe współczynników ciśnieniowego rozszerzenia i przesunięcia linii widmowej neonu 534,11nm

syg. 1514 Mikulski Kazimierz (mgr) Efekt Josephsona

syg. 1515 Gąska Jerzy (mgr) Doświadczalne aspekty pomiaru stosunku polaryzacyjnego fluorescencji anizotropowych błon polimerowych

syg. 1516 Nikoniuk Wojciech (mgr) Badanie czsów relaksacji podłużnej i poprzecznej protonów w drobinach benzenu zaadsorbowanego na zeolitach ZMS-5

syg. 1517 Janczarek Roma (mgr) Krzywe jarzenia według modelu metastabilnej pary donor-akceptor

syg. 1518 Bąkowska Krystyna (mgr) Badanie relaksacji atomów Cs w stanie podstawowym

syg. 1519 Kapuściński Henryk (mgr) Badanie zależniści siły termoelektromotorycznej od temperatury wybranych złącz z szeregu napięciowego metali                                                                                                                                                               1982

syg. 1520 Szczurek Tomasz (hab.) Widma absorpcyjne kryształów CaF2 : RE3+ w zakresie próżniowego nadfioletu        1983

syg. 1521 Bylicki Franciszek (hab.) Spektroskopowe badania struktury NO2                                                                                   1983

syg. 1522 Rojek Waldemar (mgr) Konstrukcja testu osiągnięć szkolnych z fizyki na przykladzie testu dla klasy VII do działu "Ruch i siły"

syg. 1523 Kociszewski Andrzej (dr) Metoda teorioinformacyjna w stochastycznym opisie ewolucji w czasie układów otwartych                                                                                                                                                                                Bydgoszcz 1983

syg. 1524  Zuchora Zdzisław (mgr) Próg akcji laserowej dla lasera pierścieniowego z nasycalnym absorbentem

syg. 1525 Sawczuk Marek (mgr) Uniwersalny cyfrowy spektrometr. Testowanie urzadzenia

syg. 1526 Zuchora Anysja (mgr) Badanie struktury polikrystalicznych materiałów węglowych w oparciu o wykorzystanie anizotropii czynnika Randego

syg. 1527 Romańczuk Maria (mgr) Fotoelektroluminescencja struktur ZnSe-ZnO

syg. 1528 Arciszewska Jolanta (mgr) Elektroluminescencja struktur ZnSe-ZnO i jej termiczne gaszenie

syg. 1529 Kluczewski Władysław (mgr) Elektroluminescencja struktur ZnSe-ZnTe otrzymanych metodą termicznego parowania

syg. 1530 Boczek Andrzej (mgr) Miernik mocy lasera

syg. 1531 Wegner Jan (mgr) Przybliżenie eikonalne w teorii zderzeń sprężystych

syg. 1532 Pazdyka Paweł (mgr) Opis miar zadanych na ortoprojektorach przestrzeni Hilberta przy pomocy form  półtoraliniowych

syg. 1533 Kobus Jacek (dr) Relatywistyczna metoda Hartree-Focka

syg. 1534 Kruczała Wiesław (mgr) Podstawy termodynamiki sieci

syg. 1535 Szaciłowski Jarosław (mgr) Pojęcie entropii w pracach Ludwika Bolzmana i Mariana Smoluchowskiego

syg. 1536 Zielińska Danuta (mgr) Masa efektywna w modelu budowy ciała stałego                                                      1982

syg. 1537 Łęgowski Stanisław (hab.) Procesy relaksacji w optycznie pompowanych układach gazowych                    1966             

syg. 1538 Chmara Wojciech (dr) O operacyjnym podejściu do kwantowych kanałów informacyjnych                            1983

syg. 1539 Fanslau Cezary (mgr) Entropia a zasady nieoznaczoności w mechanice kwantowej

syg. 1540 Zielińska Danuta (mgr) Metody rozdzielania izotopów

 

Warto odwiedzić