Biblioteka Instytutu Fizyki

rok założenia 1954

Katalog zasobów tradycyjnych oraz cyfrowych

 

Moje konto Wyszukiwanie zaawansowane Pomoc

Prace dyplomowe - 1986

syg. 1569 Stasiukiewicz Elżbieta (mgr) Zasada zachowania momentu pędu i sposoby jej demonstracji w szkole średniej

syg. 1570 Sałańska Dorota (mgr) Polaryzacja fluerescencji w układach anizotropowych

syg. 1571 Kabatek-Drążkowska Jadwiga (mgr) Spektrofotometryczne badania układu podwójnego M Lyrae

syg. 1572 Wolarz Eryk (mgr) Metody rozwiązywania równań sieci Tody Solitony

syg. 1573 Rolińska Małgorzta (mgr) Wprowadzenie elementów ogólnej teorii względności do nauczania fizyki w szkole średniej

syg. 1574  Jaworski Wojciech (dr) Badanie granicy termodynamicznej dla stanów maksymalizujących entropię przy warunkach ubocznych na momenty statystyczne wyższych rzędów                                                                                                        1985

syg. 1575 Kuba Jolanta (mgr) Dwukonfiguracyjna metoda Hartree-Focka oparta na uogólnionych warunkach Brillouina

syg. 1576 Rojek Grażyna (mgr) Wygaszanie fotoluminescencji toztworów wodnych Rodaminy 6G

syg. 1577 Nowak Adam (mgr) Wyznaczanie minimalnej liczby obserwabli dla rekonstruowalności żądanego układu kwantowego

syg. 1578 Wróbel Krzysztof (mgr) Rozwój pojęcia energii w fizyce

syg. 1579 Rolek Krzysztof B. (mgr) Badanie efektu rozgrupowania w reprezentacji Glaubera w promieniowaniu atomu we wnęce

syg. 1580 Lewandowski Dariusz (mgr) Graficzna analiza funkcji par pierwszego rzędu dla atomu neonu

syg. 1581 Figielska Elżbieta (mgr) Badania soczewek zwierzęcych metodą magnetycznego rezonansu jądrowego

syg. 1582 Lisiecki Ryszard (mgr) Własności elektrooptyczne struktur ZnSe-CdTe

syg. 1583 Szlachetka Włiesław (mgr) Ruch punktu materialnego w relatywistycznych metodach pola grawitacyjnego

syg. 1584 Nowak Barbara (mgr) Badanie reakcji w stanie wabudzonym 4-metylo7hudroksykumaryny metodą fluorometrii impulsowej

syg. 1585 Słomka Irena (mgr) Rozpraszanie na atomach elektronów o małych energiach

syg. 1586 Masłoń Zbigniew (mgr) Kwantowe efekty promieniowania czarnych dziur

syg. 1587 Żebrowski Jacek (mgr) Metoda drugiej kwantyzacji w nieralatywistycznej mechanice kwantowej układu furmionów

syg. 1588 Sokołowski Aleksander (dr) Badanie efektów korelacji elektronowej w jonach f-elektronowych

syg. 1589 Kruszewski Stefan (dr) Badanie własności termodynamicznych układu ciecz - para nasycona roztworów Cs-Rb-K za pomocą spektroskopii modulacyjnej                                                                                                                 Bydgoszcz 1985

syg. 1590 Wawrzyński Józef A. (dr) Ciśnieniowe rozszerzenie linii argonu - przejścia 3p54p - 3p5nd  (n=4+7)               1985

syg. 1591 Daniel Wojciech (dr) Aksjomatyczne podstawy dynamiki układów kwantowych

syg. 1592 Sokołowska Beata (mgr) Fosforescencja związków aromatycznych w roztworach w temperaturze pokojowej

syg. 1593 Prendota Janusz (mgr) Struktura próżni

 

Warto odwiedzić