Biblioteka Instytutu Fizyki

rok założenia 1954

Katalog zasobów tradycyjnych oraz cyfrowych

Moje konto Wyszukiwanie zaawansowane

Prace dyplomowe - 1989

syg. 1692 Styszyński Jacek (dr) Granice dokładności w wyznaczaniu energii atomu

syg. 1693 Wigher Barbara (mgr) Wplyw wiązań wodorowych na własności luminescencyjne wybranych związków

syg. 1694 Grzesło Ryszard (mgr) Dynamika układów otwartych - metody Magmusa i Wei-Normana

syg. 1695 Styp-Rekowski Oleg (mgr) Metody znajdowania najniższych wartości własnych wielkich symetrycznych macierzy rzeczywistych

syg. 1696 Wojno Wojciech (mgr) Zjawisko termoluminescencji

syg. 1697 Jaskólska Barbara (dr) Sformułowanie metody superpozycji skorelowanych konfiguracji dla stanów rezonansowych w atomach i jej zastosowanie w układach trójelektronowych

syg. 1698 Karakulski Waldemar (mgr) Wyznaczania ruchliwości holowskiej w półprzewodnikach AII BIV

syg. 1699 Ogonowski Waldemar (mgr) Badanie własności rozkładu promieniowania w eksperymentach z promieniotwórczością "off i on line" z mikrokomputerem

syg. 1700 Nowakowski Sławomir (mgr) Fotoluminescencja cienkich warstw Zn Se uzyskanych na podłożach GaAs metodą epitaksji z wiązek molekularnych

syg. 1701 Kolasiński Krzysztof (mgr) Badanie podstawowej krawędzi absorpcji w wodorowych węglach amorficznych otrzymywanych metodą wył                 adowania jarzeniowego

syg. 1702 Patyk Jaromir (mgr) Kwantowy problem Fermiego

syg. 1703 Świączkowska Anna (mgr) Generacja i właściwości ultrakrótkich impulsów świetlnych

syg. 1704 Nowak Wiesław (dr) Badanie własności ścisłych rozwiązań modelu Parisera - Parra - Poplea

syg. 1705 Iwaniszewski Jan (dr) Kwantowy opis dynamiki i stanu stacjonarnego lasera z nasycalnym absorberem

syg. 1706 Wojciechowska Elżbieta (mgr) O możliwości wprowadzenia do programu nauczania fizyki w szkole średniej pojęcia masy efektywnej

syg. 1707 Kozłowski Waldemar (mgr) Fotofizyka amino-benzylideno-malono-nitryli

syg. 1708 Cyrko Lucyna (mgr) Operatory gęstości i ich rola w opisie dynamiki otwartego IV- poziomowego układu kwantowego

syg. 1709 Gołębiowski Krzysztof (mgr) Symulacja komputerowa zderzeń sprężystych kul

syg. 1710 Kitliński Lech (mgr) Rozchodzenie się światła w ośrodku optycznie niejednorodnym

syg. 1711 Kaszuba Małgorzata (mgr) Zastosowanie laserów w technice

syg. 1712 Tylus Andrzej (mgr) Relacje Onsagera w termodynamice procesów nieodwracalnych

syg. 1713 Wichrowska Anna (mgr) Lasery na swobodnych elektronach

syg. 1714 Popławski Aleksander (mgr) Wielomiany ortogonalne w mechanice kwantowej

syg. 1715 .Fisz Jacek J. (dr) Polaryzacja luminescencji uporządkowanych układów molekularnych

syg. 1716 Grajkowski Michał (mgr) Moment pędu i moment magnetyczny - ewolucja pojęć

syg. 1717 Szefler Roman (mgr) Drgania atomów w kryształach warstwowych

syg. 1718 Bancewicz Małgorzata (dr) Własności statyczne widm układów N-elektronowych

syg. 1719 Wawer Andrzej (mgr) Komputerowa i elektroniczna symulacja kwantowego rozkładu Fermi-Dirac

 

Warto odwiedzić