Biblioteka Instytutu Fizyki

rok założenia 1954

Katalog zasobów tradycyjnych oraz cyfrowych

Moje konto Wyszukiwanie zaawansowane

Prace dyplomowe - 1990

syg. 1720 Welfler Zbigniew (mgr) Fale elektromagnetyczne w teorii Maxwella

syg. 1721 Szmelter Elżbieta (mgr) Rekombinacja par donor-akceptor w półprzewodnikach

syg. 1722 Wydra Monika  (mgr) Badanie reorientacji cząsteczek w elektronowych stanach wzbudzonych

syg. 1723 Żmijewski Mirosław (mgr) Wytwarzanie pikosendowych impulsów światła metodą synchronizacji modów w laserze

syg. 1724 Mikołajczak Eugeniusz  (mgr) Fotoluminescencja kryształów Zn Se domieszkowanych wybranymi pierwiastkami grupy I, II i VII

syg. 1725 Wiśniewski Jerzy (mgr) Fotoluminescencja struktur hetero-złączowych GaAs - ZnTe wytworzonych metodą epitiaksji z wiązek molekularnych

syg. 1726 Dziczek Dariusz (mgr) Konstrukcja liniowego analizatora obrazu opartego na układzie scalonym CCD - 111 - A

syg. 1727 Gackowska Dorota (mgr) Wyznaczanie defektów o głębokich poziomach w ZnSe metodą niestacjonarnej pojemności

syg. 1728 Chrostowski Jarosław (mgr) Opracowanie pakietu programów komputerowych do wspomagania nauczania fizyki

syg. 1729 Górkiewicz Małgorzata (mgr) Lasery półprzewodnikowe w przekazywaniu informacji

syg. 1730 Maciejewski Sławomir (mgr) Budowa aparatury do badań wysokotemperaturowej termoluminescencji

syg. 1731 Hewelt Danuta (mgr) Fotoluminescencja ludzkich soczewek ocznych

syg. 1732 Lenarciak Wojciech (mgr) Otrzymanie i badanie cienkich warstw SuOx używanych do wykrywania gazów

syg. 1733 Szczurek Beata (mgr) Pompowanie optyczne i podwójny rezonans w parach cezu Cs123

syg. 1734 Ziobrowski Piotr (mgr) Automatyzacja stanowiska do pomiarów hallowskich metodą Van der Pauwa

syg. 1735 Kempińska Iwona  (mgr) Własności elektronowe włókien węglowych pod wpływem temperatury wygrzewania

syg. 1736 Wrzesiński Krzysztof (mgr) Elektroluminescencja diod wykonanych na kryształach ZnSe

syg. 1737 Zambrowski Krzysztof (mgr) Prędkość grupowa i fazowa w fizyce

syg. 1738 Zybowska Lucyna (mgr) Promieniowanie elektromagnetyczne i jego własności

syg. 1739 Góralski Dariusz (mgr) Badanie efektu linii widmowych w spektrografii ZEISS PGS-2

syg. 1740 Macikowski Paweł (mgr) Pakiet programów dydaktycznych wspomagających nauczanie relatywistyki

syg. 1741 Tarka Zdzisław (mgr) Mikroskopy elektronowe i rastrowe

syg. 1742 Binnebesel Paweł (mgr) Charakterystyki rezonznsowych lamp kadmowych

syg. 1743 Bylicki Mirosław (dr) Metody projekcji typu Feshbacha dla wielokrotnie wzbudzonych rezonznsów atomowych

syg. 1744 Wysocki Ireneusz (mgr) Otrzymywanie warstw diamentowych CUD metodą gorącego włókna wsparta stałonapięciowym wyładowaniem jarzeniowym

syg. 1745 Łosiewska Justyna (mgr) Lasery w telekomunikacji

syg. 1746 Stróżyńska Beata (mgr) Detekcja promieniowania jądrowego

syg. 1747 Graczyk Mirosław (mgr) Laser barwnikowy

syg. 1748 Salachna Zbigniew (mgr) Proste teorie wiązań chemicznych

syg. 1749 Tratto Hanna (mgr) Optyczne obserwacje domen magnetycznych - zestaw eksperymentów

syg. 1750 Solecki Antoni (mgr) Symulacja ruchów termicznych i innych zjawisk fizycznych o charakterze statystycznym

 

Warto odwiedzić