Biblioteka Instytutu Fizyki

rok założenia 1954

Katalog zasobów tradycyjnych oraz cyfrowych

Moje konto Wyszukiwanie zaawansowane

Prace dyplomowe - 1991

syg. 1751 Meller Jarosław (mgr) Superbezpośrednia metoda oddziaływania konfiguracji. Testy dla cząsteczki wody

syg. 1752 Pestka Grzegorz (mgr) Skończenie - wymiarowe systemy hamiltonowskie podlegajace sterowaniu

syg. 1753 Dąbrowski Wojciech (mgr) Komputerowa synteza filtrów binarnych metodą Lohmana dla koherentnych procesów optycznych

syg. 1754 Gajewski Robert (mgr) Badanie stabilności orbit okresowych w modelu trójatomowej drobiny liniowej

syg. 1755 Kaczmarek Elżbieta (mgr) Badanie defektów międzypowierzchniowych w strukturach ZnSe = ZnO metodą niestacjonarnej pojemności

syg. 1756 Karulak Małgorzata (mgr) Anizotropia luminescencji i rozpraszanie światła w soczewkach ocznych

syg. 1757 Wojewoda Grzegorz (mgr) Lasery z rozłożonym sprzężeniem zwrotnym

syg. 1758 Kowalski Karol (mgr) Zastosowanie walencyjno-uniwersalnej metody sprzężonych klaserów do badania stanów kwazi-zwyrodniałych w układach wieloelektronowych

syg. 1759 Grabowski Ireneusz (mgr) Zastosowanie walencyjno-uniwesalnej metody sprzężonych klaserów do badania stanów kwazi-zwyrodniałych w układach wieloelektronowych

syg. 1760 Szalińska Danuta Izabela (mgr) Badanie widma strojonego lasera barwnikowego FSL 100, w zależności od mocy lasera argonowego

syg. 1761 Żuchowski Kazimierz (mgr) Laser barwinkowy pracy ciągłej

syg. 1762 Wądołowski Andrzej (mgr) Fizyczne podstawy energrtyki jądrowej

syg. 1763 Zakrzewski Jacek (mgr) Badanie efektu fotoakustycznego w półprzewodnikach A2B6

syg. 1764 Stypulski Grzegorz  (mgr) Pasywna synchronizacja modów lasera Ar+

syg. 1765 Sobociński Władysław (mgr) Metoda obrazów w elektrostatyce

syg. 1766 Dykier Wiesław (mgr) Kwantowy opis drobin

syg. 1767 Pieczonka Mieczysław (mgr) Badanie praw ruchu ciał w polu siły centralnej metodą symulacji komputerowej

syg. 1768 Stypulska Bożena (mgr) Badanie rozumienia podstawowych pojęć szczególnej teorii względnoąci u uczniów szkół średnich

syg. 1769 Turulski Jan (hab.) Teoria kompleksu przejściowego prostych reakcji jonu z cząsteczką w gazach         Siedlce 1990

syg. 1770 Wołowski Jerzy (hab.) Badanie zjawiski anomalnych w plaźmie wytwarzanej laserami Nd i CO2 przy srednich zredukowanych gęstościach mocy: 1012W cm-2 μn-2 < IL λ2 L10 14 W cn -2 μn 2                                                             Warszawa 1990

syg. 1771 Mrugała Ryszard (hab.) Geometria kontaktowa i metryczna w termodynamice                                             Toruń 1990

syg. 1772 Grabowski Marian (hab.) Miary półspektralne w nierelatywistycznej mechanice kwantowej                       Toruń 1990

syg. 1773 Waruszewski Grzegorz (mgr) Metody analizy i konstruowania zadań z fizyki

 

Warto odwiedzić