Biblioteka Instytutu Fizyki

rok założenia 1954

Katalog zasobów tradycyjnych oraz cyfrowych

Moje konto Wyszukiwanie zaawansowane

Prace dyplomowe - 1992

syg. 1774 Bielińska-Wąż Dorota (mgr) Efekty relatywistyczne i polaryzacja kadłuba w teorii defektu kwantowego

syg. 1775 Grabowski Jarosław (mgr) Relatywistyczny hamiltonian wieloelektronowy

syg. 1776 Laskowska Małgorzata (mgr) Otrzymywanie i badanie widm absorpcyjnych fulerenów uzyskiwanych w łuku węglowym w obecności helu

syg. 1777 Szroeder Paweł (mgr) Otrzymywanie i badanie widm absorpcyjnych fullerenów uzyskanych w łuku węglowym i obecności argonu

syg. 1778 Wiśniewski Krzysztof (mgr) Spektrofluorymetr impulsowy sterowany komputerem

syg. 1779 Domysławska Jolanta (mgr) Zestaw grzewczy do komórek absorpcyjnych i poszukiwanie asymetrii zderzeniowej linii absorbcyjnej kadmu λ = 326,1 nm

syg. 1780 Kusiewicz Andrzej (mgr) Badanie widm odbicia cienkich warsew i kryształów ZnSe

syg. 1781 Narewski Jerzy (mgr) Spektometr Hadamarda

syg. 1782 Życzyński Jarosław (mgr) Pomiar energetycznego rozkładu gęstości pułapek

syg. 1783 Kania Robert (mgr) Badanie przezroczystości soczewek ocznych prawidłowych i z zaćmą

syg. 1784 Łukaszewicz Zbigniew (mgr) Symulacja komputerowa zjawiska Dopplera

syg. 1785 Pilarski Paweł (mgr) Supersymetryczna modyfikacja metod WKB

syg. 1786 Ząbik Grzegorz  (mgr) Sterowane komputerem stanowisko do pomiaru parametrów transportu nośników ładunku metodą Van Der Pauwa

syg. 1787 Walichniewicz Tomasz (mgr) Fotoluminescencja radominy B w temperaturze 77 K

syg. 1788 Samy Abd El-Rahman Mahmoud Ali (dr) Obtaining and properties of CdS and CdTe thin Layers

syg. 1789 Smoliński Dariusz Jan (mgr) Badanie rozkładu przestrzennego fluoroforów w ludzkich soczewkach ocznych

syg. 1790 Przybysz Wiesław (mgr) Półklasyczne kwantowanie niecałkowalnych układów Hamiltonowskich               Toruń, 1989

syg. 1791 Szatkowski Janusz (dr) Badanie przerwy optycznej Eg w funkcji parametru nieporządku Urbacha Eo warstwach otrzymanych metodą wyładowania jarzeniowego

syg. 1792 Mikulski Piotr (dr) Mikroklastery węglowe w strukturze amorficznego węgla wodorowanego A - C: H

syg. 1793 Budziewski Marek (mgr) Wpływ ciśnienia jednoosiowego na luminescencję ZnSe

syg. 1794 Trawiński Ryszard S. (dr) Wpływ zderzeń atomowych na szerokość i przesunięcie linii widmowych neonu

 

Warto odwiedzić