Biblioteka Instytutu Astronomii

rok założenia 1945

Katalog zasobów tradycyjnych oraz cyfrowych

Moje konto Wyszukiwanie zaawansowane

Zapraszamy do zapoznania się z zasobami Biblioteki Centrum Astronomii (patrz lewy panel).

Uniwersalne papi dla następujących zasobów:

1. *Journal Citation Reports* * link bezpośredni http://admin-apps.webofknowledge.com/JCR/JCR * przez papi: http://papi.umk.pl/admin-apps.webofknowledge.com/JCR/JCR 2. *MathSciNet* * link bezpośredni: http://www.ams.org/mathscinet * przez papi: http://papi.umk.pl/www.ams.org/mathscinet 3. *Physical Review OnLine Archive* (PROLA) * link bezpośredni: http://prola.aps.org/ * przez papi: http://papi.umk.pl/prola.aps.org/
Uniwersalne papi pozwala na łączenie tym samym adresem z sieci UMK (wtedy nie 
pojawia się ekran centralnej usługi logowania) i spoza sieci UMK (logowanie 
centralne jest konieczne).

Zasób Cyfrowy UMK

Digital Public Library of America

Dostęp do wybranych książek on-line

Antennas, John D. Kraus (Internet Archive)

Classical Mechanics - Systems of Particles and Hamiltonian Dynamics, Walter Greiner (baza Springer)

The Early Universe, E. Kolb, M.Turner, 1994 (EBSCO)

Fizyka otoczek wokółgwiazdowych : teoria widma liniowego i rozpędzanie wiatrów, Krzysztof Gęsicki, (Zasób Cyfrowy UMK)

From Dust to Stars, Studies of the Formation and Early Evolution of Stars, Norbert S. Schulz, 2005, (baza Springer)

Galaxy Formation and Evolution, Hyron Spinard (baza Springer)

An introduction to the theory of stellar structure and evolution, Dina Prialnik (Zasób Cyfrowy UMK)

Radiotelescopes, W.N.Christiansen & J.A.Hogbom (Internet Archive)

Radiowa interferometria wielkobazowa (VLBI), Kazimierz M. Borkowski (kpbc.umk.p)

Tools of Radio Astronomy, Thomas L. Wilson, Kristen Rohlfs,  Susanne Hüttemeister, (baza Springer)

Polecane serwisy www

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
Prev Next

arXiv.org

arXiv.org

  arXiv.org – darmowe archiwum nierecenzowanych  naukowych preprintów z dziedziny fizyki, astronomii, informatyki, matematyki...  

Portal kopernikański

Portal kopernikański

  Portal Kopernikański - Portal NICOLAUS COPERNICUS THORUNENSIS jest miejscem prezentacji spuścizny Kopernika w postaci ARCHIWUM zdigitalizowanych rękopisów pozostawionych przez Astronoma, opracowanych również w transkrypcji łacińskiej oraz w przekładzie. Cyfrowa BIBLIOTEKA zamieszczona...

Kujawsko-Pomorska Biblioteka Cyfrowa

Kujawsko-Pomorska Biblioteka Cyfrowa

  Kujawsko-Pomorska Biblioteka Cyfrowa - Zasób biblioteki cyfrowej podzielony został na trzy duże kolekcje tematyczne: regionalia - cyfrowe wersje książek i zbiorów ikonograficznych, kartograficznych, muzycznych oraz dokumentów życia społecznego, dotyczących Kujaw, Pomorza i Ziemi...

Zasób Cyfrowy UMK

Zasób Cyfrowy UMK

  Zasób Cyfrowy UMK (dostepny tylko z sieci uczelnianej). Zasób Cyfrowy UMK zawiera książki i inne typy dokumentów, które objęte są prawem autorskim i mogą być udostępniane jedynie wewnątrz uczelni zgodnie z art....

Repozytorium UMK

Repozytorium UMK

  rUM@K - Repozytorium Uniwersytetu Mikołaja Kopernika gromadzi, przechowuje i udostępnia dokumenty cyfrowe, które są efektem prac badawczych i dydaktycznych pracowników i doktorantów UMK. Jego celem jest promowanie dorobku naukowego, badań prowadzonych...

Web of Science

Web of Science

  Web of Science - baza abstraktowo-bibliometryczna umożliwiajaca m.in. wyszukiwanie liczby cytowań i indeksu H.  

Wirtualna Biblioteka Nauki

Wirtualna Biblioteka Nauki

Wirtualna Biblioteka NaukiWirtualna Biblioteka Nauki - bezpłatny dostęp do najważniejszych publikacji naukowych na świecie sponsorowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.   

Internet Archive

Internet Archive

Internet Archive - biblioteka non-profit udostępniajaca miliony darmowych książek, filmów, oprogramowań, nagrań muzycznych  

Warto odwiedzić